Chirurgia (March 2019)

Z nowym uporczywym używaniem opioidów, większość wczesnych skryptów od chirurgów, March Н

Z nowym uporczywym używaniem opioidów, większość wczesnych skryptów od chirurgów

Utrata słuchu często występuje u pacjentów z niewydolnością serca, March Н

Utrata słuchu często występuje u pacjentów z niewydolnością serca

Gra wideo poprawia rozpoznawanie lekarzy i selekcję ciężkich pacjentów po urazach, March Н

Gra wideo poprawia rozpoznawanie lekarzy i selekcję ciężkich pacjentów po urazach

Objętość puchliny brzusznej dodatnio związane z przepukliną pępkową, March Н

Objętość puchliny brzusznej dodatnio związane z przepukliną pępkową

Znieczulenie, operacja związana ze spadkiem pamięci i myślenia, March Н

Znieczulenie, operacja związana ze spadkiem pamięci i myślenia

Większość recenzji online dla chirurgów kręgosłupa zależy od chirurga, March Н

Większość recenzji online dla chirurgów kręgosłupa zależy od chirurga

Uzależnienie od opioidów jest bardziej powszechne przed operacją kręgosłupa, March Н

Uzależnienie od opioidów jest bardziej powszechne przed operacją kręgosłupa

Niższa śmiertelność po operacji przy operacji biodrowej w dniu przyjęcia, March Н

Niższa śmiertelność po operacji przy operacji biodrowej w dniu przyjęcia

Naukowcy zidentyfikowali potencjalny cel w leczeniu bólu podczas operacji, March Н

Naukowcy zidentyfikowali potencjalny cel w leczeniu bólu podczas operacji

Zapobiegająca analgezja może zmniejszyć ból pooperacyjny w chirurgii odbytnicy, March Н

Zapobiegająca analgezja może zmniejszyć ból pooperacyjny w chirurgii odbytnicy

Trening uważności akceptowany przez stażystów chirurgicznych, March Н

Trening uważności akceptowany przez stażystów chirurgicznych

Chirurgiczna przejrzystość cen związana z poprawą wielkości, przychodów, March Н

Chirurgiczna przejrzystość cen związana z poprawą wielkości, przychodów

Pacjenci decydują się na symulację 3-D dla powiększania piersi - ale to nie poprawia wyników, March Н

Pacjenci decydują się na symulację 3-D dla powiększania piersi - ale to nie poprawia wyników

Próbki krwi wykorzystane do zbadania adaptacyjnych mechanizmów naprawczych przeszczepionych nerek, March Н

Próbki krwi wykorzystane do zbadania adaptacyjnych mechanizmów naprawczych przeszczepionych nerek

Implanty wykonane za pomocą komputerowego wspomagania projektowania zapewniają dobre wyniki u pacjentów z rzadkimi deformacjami mięśni klatki piersiowej, March Н

Implanty wykonane za pomocą komputerowego wspomagania projektowania zapewniają dobre wyniki u pacjentów z rzadkimi deformacjami mięśni klatki piersiowej

Multisensoryczne interwencje przyczyniają się do zmniejszenia bólu w badaniach przedwcześnie urodzonych oczu, March Н

Multisensoryczne interwencje przyczyniają się do zmniejszenia bólu w badaniach przedwcześnie urodzonych oczu

Rozszerzenie Medicaid podnosi dostęp do rehabilitacji u młodych dorosłych z urazami, March Н

Rozszerzenie Medicaid podnosi dostęp do rehabilitacji u młodych dorosłych z urazami

Algorytm przewiduje niebezpieczne niskie ciśnienie krwi podczas operacji, March Н

Algorytm przewiduje niebezpieczne niskie ciśnienie krwi podczas operacji

Redukcja grzbietowa zwiększa społeczną percepcję korekcji nosa, March Н

Redukcja grzbietowa zwiększa społeczną percepcję korekcji nosa

Badanie wykazujące wpływ na kryzys opioidów stwierdza, że ​​opioidy zwiększają ryzyko złamania bez zrostu, March Н

Badanie wykazujące wpływ na kryzys opioidów stwierdza, że ​​opioidy zwiększają ryzyko złamania bez zrostu