Badanie identyfikuje potencjalne cele w leczeniu potrójnego negatywnego raka piersi

Perfekcjonizm. Czym jest, jak powstaje i dokąd prowadzi? - dr Konrad Piotrowski (Lipiec 2019).

Anonim

W przypadku potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) nie jest obecnie dostępne żadne specyficzne leczenie, rodzaj nowotworu, któremu brakuje receptorów skierowanych na wiele terapii raka piersi. Chociaż wielu nowotworów TNBC brakuje dwóch supresorów nowotworów, RB1 i p53, nie zidentyfikowano specyficznych szlaków w dół, które mogą być celowane jako potencjalne terapie dla tych nowotworów.

W tym wydaniu JCI zespół kierowany przez Eldada Zacksenaha w Toronto General Research Institute odkrył, że wzrost nowotworów piersi typu TNBC jest wspierany przez wzmożoną funkcję mitochondrialną. Myszy niosące nowotwory, które wykazywały niedobór zarówno RB1, jak i p53 wykazywały zwiększoną regulację szlaku kontrolującego syntezę białek mitochondrialnych.

Następnie zidentyfikowali zatwierdzony przez FDA lek, tygecyklinę, który blokuje tę regulację w górę i zmniejsza wzrost nowotworów podobnych do TNBC u myszy. Ta praca sugeruje, że hamowanie translacji białka mitochondrialnego może potencjalnie być skutecznym leczeniem TNBC.