leki (January 2019)

CDC: częstość występowania zaburzeń związanych z używaniem opioidów w momencie dostarczenia do szpitala, January Н

CDC: częstość występowania zaburzeń związanych z używaniem opioidów w momencie dostarczenia do szpitala

Naukowcy robią duży krok w kierunku znalezienia nie uzależniającego środka przeciwbólowego, January Н

Naukowcy robią duży krok w kierunku znalezienia nie uzależniającego środka przeciwbólowego

FDA ostrzega przed powszechnym łączeniem się diabetyków z niebezpiecznymi zakażeniami narządów płciowych, January Н

FDA ostrzega przed powszechnym łączeniem się diabetyków z niebezpiecznymi zakażeniami narządów płciowych

W jaki sposób można chronić pacjentów przed uzależnieniem od opioidów po operacji?, January Н

W jaki sposób można chronić pacjentów przed uzależnieniem od opioidów po operacji?

Więźniowie potrzebują leków i alkoholu, ale programy AA nie są odpowiedzią, January Н

Więźniowie potrzebują leków i alkoholu, ale programy AA nie są odpowiedzią

Ograniczenia dotyczące dopalaczy wymagają pomocy szpitalnej, January Н

Ograniczenia dotyczące dopalaczy wymagają pomocy szpitalnej

Sprawozdanie: Zgony z Fentanylem na Alasce wzrosły czterokrotnie w 2017 r, January Н

Sprawozdanie: Zgony z Fentanylem na Alasce wzrosły czterokrotnie w 2017 r

Wsparcie wzrasta, gdy opioidy "bezpieczne miejsca konsumpcji" zwane są "miejscami zapobiegania przedawkowania", January Н

Wsparcie wzrasta, gdy opioidy "bezpieczne miejsca konsumpcji" zwane są "miejscami zapobiegania przedawkowania"

USA widzi skok u ciężarnych uzależnionych od środków przeciwbólowych, January Н

USA widzi skok u ciężarnych uzależnionych od środków przeciwbólowych

Lekarze trąceni listem przedawkowania przepisują mniej opioidów, January Н

Lekarze trąceni listem przedawkowania przepisują mniej opioidów

Studenci szkół wyższych mogą napotykać presje związane z wtórnymi skutkami epidemii opiatów, January Н

Studenci szkół wyższych mogą napotykać presje związane z wtórnymi skutkami epidemii opiatów

Nowy model mógłby pomóc w opanowaniu kryzysu związanego z opiatami, January Н

Nowy model mógłby pomóc w opanowaniu kryzysu związanego z opiatami

PT lepiej po operacji stawu biodrowego niż opioidy u młodszych dorosłych, January Н

PT lepiej po operacji stawu biodrowego niż opioidy u młodszych dorosłych

Rozszerzenie leczenia buprenorfiną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej może ograniczyć kryzys przedawkowania opioidów, January Н

Rozszerzenie leczenia buprenorfiną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej może ograniczyć kryzys przedawkowania opioidów

Pacjenci z przewlekłym bólem czują się uwikłani w debatę na temat przepisywania opioidów, January Н

Pacjenci z przewlekłym bólem czują się uwikłani w debatę na temat przepisywania opioidów

Wyniki epidemii opioidów pomijają płeć, January Н

Wyniki epidemii opioidów pomijają płeć

Badania wskazują na potencjalne wady testów laboratoryjnych antybiotyków, January Н

Badania wskazują na potencjalne wady testów laboratoryjnych antybiotyków

Opłaty amerykańskie za przepisywanie opioidów przez okręg kongresowy, January Н

Opłaty amerykańskie za przepisywanie opioidów przez okręg kongresowy

Wpływa na wycofanie leku z serca walsartanu?  Oto co robić, January Н

Wpływa na wycofanie leku z serca walsartanu? Oto co robić

Nielegalny handel opioidami z ograniczeniami dotyczącymi hydrokodonu, January Н

Nielegalny handel opioidami z ograniczeniami dotyczącymi hydrokodonu