Skan EKG pozwala przewidzieć ryzyko zgonu z powodu choroby serca u pacjentów z chorobami nerek

Skan EKG pozwala przewidzieć ryzyko zgonu z powodu choroby serca u pacjentów z chorobami nerek

Anonim

Kilka powszechnych pomiarów uzyskanych z elektrokardiogramów (EKG) może pomóc lekarzom w określeniu ryzyka zgonu chorego na chorobę nerek na choroby serca. Wyniki, które zostały opublikowane w badaniu pojawiającym się w kolejnym wydaniu magazynu American Society of Nephrology ( JASN ), mogą być ważne dla zachowania zdrowia serca u pacjentów z nerkami.

Badanie EKG nie jest zalecane do rutynowej oceny stanu zdrowia serca w populacjach niskiego ryzyka, takich jak młodzi sportowcy; jednak czy elektrokardiogramy byłyby użyteczne w populacji o podwyższonym ryzyku, np. z przewlekłą chorobą nerek (CKD), której główną przyczyną śmierci jest choroba serca?

Aby zbadać, Rajat Deo, MD, MTR (Perelman School of Medicine na Uniwersytecie w Pensylwanii) i jego współpracownicy ocenili, czy panel 5 typowych parametrów EKG może zwiększyć przewidywanie ryzyka zgonu z powodu CKD u pacjentów powyżej mediany obserwacji po 7, 5 lat.

Spośród 3587 pacjentów w badaniu zmarło 750 osób. Naukowcy odkryli, że pospolite pomiary EKG (odstęp PR, czas trwania zespołu QRS, skorygowany odstęp QT, częstość pracy serca i przerost lewej komory) zidentyfikowały osoby z PChN, u których ryzyko zgonu z powodu chorób serca było szczególnie wysokie. "Dzięki zwiększeniu przewidywania zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w tej populacji możemy znaleźć skuteczniejsze i nowatorskie interwencje, aby zapobiec powikłaniom choroby sercowo-naczyniowej" - powiedział dr Deo.

Potrzebne są dodatkowe badania, aby ocenić, czy leczenie pacjentów, u których stwierdzono szczególnie wysokie ryzyko związane z badaniem EKG, pomoże poprawić i przedłużyć życie osób z PChN.